دارنا مهد الجمیع

واستوت علي الجودی

من دارنا مهد الجمیع سرت فیه روح الحراک!

المناغاة و القوة و الخیلاء کانت بنا...

حین رفعوا الأیادی الی الأفواه...

مثل اللئیم الثعل و الکعل

راغوا علی صاحب الدار

هجّروا الطفل و المسنّ و الأفکار

قبل المیلاد بآلاف من السنین و إلی الآن

حسرتنا أن نکون ذوی الأوطان

رغم ذلک، فإن الحقوق و الإنسان فی شأننا

هرائس فی التکایا مقدمة للأعیان!

لیت شعری إلی متی تبقی الشمس تنحسر

تحت الغیوم الداکنة الملطخة بالأدران ...؟؟؟!

 

میرزای هورامی

 

مترجم:خالد حفید الخراسانی

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

پیرشالیار و هورامان

پیرشالیار و هورامان

 دو نام بر جسته در تاریخ کردستان ؛ که مانند گل و بلبل ؛ ماه و أنجم ؛ عدل و عُمر  همقرین و همراه بر قلەی هزارەی خود در صعودند.
قرنها،نسلها،دورانها را پیموده و وقایع روزگار ،فتنەی یارو أغیار، یخبندان بهمن هاو لطافت چمنها، مانع رونق و بزرگداشت(حضرت پیر)مان نگردیدەاند و هر ساله طبق برنامەی منظم در زمان و مکان معهود خود مراسم (خبر )( کڵاڕۆچنێ) (رقص ودف)(شەوونیشتی)(تربی،کۆمسا)که هرکدام داستانی ویژه دارند برگزار میگردد .
این داستانها خمیر مایەی صداقت و قناعت و شرافت وشراکت عرفان آن ملت اند،که دین وعلم و عرفانش زبانزد عامی و عالی است  و هرگز در صدد علو و فساد نبوده اند . عامدانه و عارفانه در میان آن کوه و مغار زندگی را بدرود گفتەاند و از قلم تذکرەها و نفحات و ... افتاده اند ؛(خوش هوائی دارد دیار نیستی ).

اما لاحقین بر سابقین آفرین گفتەاند و خدمات روحی آنان را ارج می نهند و به خانه و چلەخانه و تسبیح و سنگ و مزار آنان تبرک می جویند  و در هر عصر ونسل بر ایمان و اخلاص و توحید خود اندوختەایی تازه نهادەاند تا به عصر رقابت دینار و دلار رسیدیم ؛عدەای به گفتەی(ماموستا هەژار): (مناڵی ریش چەرموو یا ریش چەرمووی مناڵکار)جسورانه در طعن مشاهیراند. گروهی با خرطوم فیل هند ودستەای با تلفیق حکمت یونان و أهورای باستان و جمعی با جمخانەی یارسان و... در انهدام قصر عرفان اند(إنّالله وإنّا إلیه راجعون).

هر چه از (پیشەلیار) می دانیم ادبیات شفاهی است که در زبان و آداب آن قوم که حضرت پیر زاده و رفتەی آن دیار است بجز چند ورقی که (شیدا) در تاریخ اورامان آورده است چیزی دیگر در دست نیست .

 

مرحوم قاضی مردوخی (ابـاً عن جـد) اهـل فضل و علم و قضاوت و اصـلاح در هەورامان بودەانـد و یکی از احقاق حق در دعاوی ( تأمین دلیل)است و تأمین دلیل ؛ همان خانه و تسبیح و ذکر و ...است که (پیر ما)رحمەالله سید مصطفی امام سجاد و یار و هم عصر حضرت عبدالقادر گیلانی( قدس سره) و به گفتەی ماموساعبدالکریم مدرس(نامی)(أخی مصطفی رجل کامل)سروش گیلانی دریاد پیر هەورامان است و مرکز دایره ی 99پیر معروف میباشد که صاحب کرامات و خوارق العادات است .

تا نگردی آشنا زین پرده بویی نشنوی                گوش نامحرم ندارد جای پـیغام سروش

از موصل وحلب و دیاربکرو خراسان و بلخ و بخارای شریف حلقه ی انجمن پیر را در هورامان تشکیل داده اند؛ برأثر نامگذاری مریدان سید مصطفی رابه(پیش الله یار) که همان (ولی الله )است در کثرت الإستعمال به(پیشەلیار) شهرت یافت .

 

چون هەر لا لەیلەن مەجنونان به دڵ .........   سارا بۆ یــا کۆ کەراش به مەنزڵ

مشایخ بیاره (قدس الله أسرارهم )* حیات خود وممات پیر را در کشف و شهود یکسان دانسته اند ، وچه بسا اهل بصیرت در مزارش سر تعظیم فرود آوردند بی مدد زبانی گفته اند و شنیده اند .

یادتان بادا به خیر ای ساقیان بزم جم           گر چه جام ما نشد پر می به دوران شما

نام نهادن پیر ما به (زردشتی)جفائی بس بزرگ بر ملت هورامان و تاریخ تصوف اوست . پیشرفت به میدان علم و تحقیق و عقب گرد به دوران قهقرائی نور وظلمت است ، ما منکر پیر مغان در هه ورامان نیستیم شاید در کوزه و دفینه ائی پیدا شود اما چسپیدن به موضوع سید مصطفی و زرتشتی کردنش از کم مایەگی و خلاف گفتار نیک وپندار نیک است .
99 پیر هورامان در باغها و بیابانها و روستاها مدفون اند و مزار اصلی حضرت پیر معروف است که دارای حصار و دیوار وگنبد است .
نام برخی از آنان بدین قرار است . بابا حیرانی، بابا بی دو،بابا خداداد ، پیر رستم ، پیر قلندر ، پیر نەدی ، پیر وه تی و بقیه ی پیران با نام نشان و مزار و حرفه و مسئولیت در هه ورامان محزر است و زیارت قبور هر کدام آثار و برکات خود را دارد ،مقبور مشهور مزار دلهای معمور است .

 

(یا هو یا من هو) زیرەش ووس کوا   ............. یاهو هەر مەنەن یاهو واچ لوا

سالهای طولانی است که پیران هورامان وسیله ی تقویت و تلقین روحی مردم منطقه در برابر أمراض و بدعت و نکبت شده اندو بهره ها دیده اند و برده اند و گفته اند و ای کاش مراسم هر ساله ی ما آلوده به خرافات و أغراض اقتصادی و سیاحتی نمی شد و کماکان عرفانی و زیارتی به راه پر فیض خود ادامه میداد.

 

 

میرزای هەورامی


برچسب‌ها: پیرشالیار و هورامان

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

30 سال هم صدا با ملت کردستان!

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

دین و فەرهەنگ و عیرفان بێ نازا

 

بە نامێ نامی، نامە وەشەکەی
بەش کەرو خاس و خراب و بەشەکەی

بەشو هەرکەسیش ئەوەڵوو رۆی دا
عاڵەم سەراسەر مەکەرۆش گەدا

هەمیرو هەرکەسیش ئەر گول شێلیا
عومری بێ مایەش گەوجی و گێلیا

کێ چانەی گێل و گەوجتەرا واچۆ
ریشەو مەولوویو حەزرەتی پاچۆ

خوا وێش نوور و پێغەمبەر نوورا
نور علی نور وێشا مەشهوورا

زەرە شیرینێ ئەچانەن جە عەرش
نامش مەشهورەن، چ جای خاکو فەرش

کورەو زەمینی تەنگا پەی نامش
قودسیان زانان پایەو مەقامش

کەسێ رحمةللعالمین بۆ
سەیید و سەردار سەما و زەمین بۆ

سراج و وهاج نەجمی شانش بۆ
ناموسی ئەکبەر نگابانش بۆ

شاهیدی کردەی نەوعی بەشەر بۆ
جەلای بصیرت نووری بَصر بۆ

قورئان موعجزەش چون بەحری ئەتڵەس
لیڵ نەبۆ بە لاک نەهەنگانی مەس

بە رەمزی طه و شاهد و یاسین
دۆنوش و کەرۆش امین و مکین

بە (ولسوف)تەئمینش کەرۆ
نامێ شەریفش لاو نامێش بەرۆ

روضەی پیرۆزش کەرۆ بە مەزار
سڵامش کەرا ئەخیار و ئەبرار

دما چوارده قەرنا جە شارو دێهات
واچا برجمال محمد صلوات

هەی ئفلیجی دین کۆڵ و کرۆڵ بای
دەی هەر ئاوارەی دەربەنی چۆڵ بای

دەک مووه بزیۆ سەرو زوانیت
کرمێ سەر کەرا دەم و عصیانیت

دەی زلی حۆلی بێ دڵ و برشت
خادمی دەیر و کلیسا و کنشت

شاگردی پاپ و ئوقنۆم و صلیب
ماچی نەواچو دەخیل یا حەبیب؟!

سیروان وەرگێری بە پووش و پڵاش
کەماجەر تاشی بە چیرەی کڵاش؟!

بە دەسەسەری شاش و چڵکنین
رۆجیاری گێری؟ نووری سەر زەمین

هەزار مەکتەبی باتڵی مەردێ
مەوج و (رفعنا)و حەزرەتی بەردێ

چانەی زیاتەر خوا چێش کەرۆ
رۆحی ئینسانیت جە قابڵۆخ بەرۆ

هەر رەحمەتەکەو للعالمینی
بە زاهیر مەسخو لاشەیت مەوینی

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا أمین

جا کە منەت و خودای نەزانی
بەهانەگیرنی چون بێ بەهانی

بەهاو قیمەت و منەت و خودای
تەفسیرش مەگەر بەیان و مەلای

هەر مەلا زانۆ فەلسەفەی بعثت
هەر مەلا زانۆ حیکمەت و رەحمەت

هەر مەلا زانۆ بە ئەمن و ئەمان
دەنگ و حەزرەتی یاونۆ هەورامان

هەر مەلا زانۆ تەزویر و تەنویر
مەلان واریس و مەئموور و ئەمیر

مەلان مودرریس کیمیای سەعادەت
زانای تەوحیدو ئەدەب و عادەت

مەلا بە عورف و عاداتی ئەسحاب
بە بێ دولارو ئەلقاب و ئەحزاب

هەر چێ حەزرەتی فەرماوان ماچۆ
ریشەو ویکۆڵی بێ بەری پاچۆ

مەلا کە زانو چی حیزب و میزبا
بیدعەتا چەم بەس درۆنەو کیزبا

ئاخر هەر پەوکی مەلان موتتەهەم
مەنفووری ئەحزاب جە عورب و عەجەم

دننێ شانەیشا سەرەشرە مارا
هەر ساڵێ جۆرێ نامێشا فارا

ماچا دما کەوتەی خوڵکی هەژاری
خەتاو مەلاینە مەلاو بێعاری

چون زانا تەنها مەلای هەقەتین
زانۆ چێش ماچا و چێش کەرا بە دین

هەر مەلا زانۆ تۆرو دامشا
هەر مەلان مەحەک عەقل و فامشا

گەر مەلا نەمەن بڵقاسم رۆشا
چەتەو تاڵان و دڵ و بێهۆشا

هەر جە بابۆڵێ هەتا تەڵقینی
ئانێ کە ئەهل و دینی شیینی

هەر مەلا بیەن، چەنی میللەتی
بێ فەرقەن جەلاش بەگ و رەعیەتی

مەلای ژناسان بەمن ئیستیعمار
مەلان شانازی دانای کوردەوار

ئاڵایێ ئیسە کە وینیش شەکیۆ
سوورەکەش ونوو مەلاینە تکیۆ

دوور گیانیش ئیسە مەلا لوان دوور
ئەمریکاشا ئارد دەشتی شارەزوور

فەرهەنگی جەعلیش ئارد یانە دیهات
دەک مرۆ ئەحزاب حورمەت و حەیات

تەنیا دینما بێ جە راو نادانی
ئادیشا کەردەن گوشت و قوربانی

دین و فەرهەنگو عیرفان بێ نازا
گەرەکما گرەوو هەرسی نمازا

رەحمەت و خودای بە بێ ئەنازەی
پەی رۆح و مەلای جە کۆنەو تازەی

مەلا جە حوجرەو مەولەوی و نامی
نەک بیلا تەژبیهـ (میرزای هەورامی)

 

 

 

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

(میرزای هەورامی)بۆ(ماموستا مەلا باقری بالک)

دانا دا نابێ

بابەتی (میرزای هەورامی) له سەر (مامۆستا مەلا باقری بالک)
به بۆنەی 45مین ساڵیادی ئەو کێوی عیلم و عیرفانه...

له حەوتەنامەی سیروان 1393/10/13


برچسب‌ها: میرزای هەورامی, بۆ, ماموستا مەلا باقری بالک

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

مشنو از نی ؟!


ئازیزو من تۆ جه لوولێ نەژنەوی
لوولێ ئیسەی ،نەک زەمانوو مەولەوی

لوولێ وشکەو بێ شعوورەو ساق زەرات
چەنی تاوۆ شۆکنۆوه، شش جیهات

یەک نەوانه لوولێ مەولانای جە رۆم
مژنەوۆش گرد بەرزە باڵاو لارو کۆم

بیلامانا ، پێسه بەحرین مەنن و شین
یا شەماڵا یا یەخا مێ چین به چین

جا نەزانێ یا کەڕیلێ پێسه مەی
وێش مەزانۆ ماچۆ تۆیچ (مشنو ز نی)!


ئەرەجیۆش نەی بۆڵەبۆڵ و مۆسیقاین
دیده، نا؛ وێ چڕچنای (یوم البقا)ین

نەی هەزاران ئامێ؛ بڕیان قاڵەشا
هەر نەوای نەی ئا ( جەلال)ین ناڵەشا

ئەر کەسێ هەن مەست و نەی لاو (مەلەوی)ن
باقی مەننه سیرەکۆله و لاو لەوین

دەنگشامێ دووزەله و سوڕنا و نەی
ئەر گۆشی با ماچۆ دڵ بەی یا نمەی

خۆ خەڵات و ئاشقان ، گۆش و دڵیچ
هەر ئاوینه (قابووڵێ) و ئاوو (بڵ)یچ

(مەولوی)ن و (مەعنوی)ن و نەی ژەنا
(ذوالفقار)یچ پەی (عەلی) بۆ نەک ژەنا

به نەوای نەی (مەولەوی) ئەر مەس نیا
جانەوەر، یا هەر جەمادا (کەس)نیا

(صور و اسرافیل)ین و زاهیر (نەی)ا
جاڕکێشۆ ئا بەهەشت و (بابه)یا

عارفێ پا سازو لوولێ سازیێ
پەی عەرووسی قودسی باڵای ،رازیێ

(نەی) نەبۆ ؛دڵبەر چکۆن و دڵ چکۆن
(نەی)ڕچە ماڕو نەچیرو دەشت و کۆن

ناڵه ناڵه و ئا (نەی)ی بەزم و سەرین
جە(ریاڵ) و (روضه)کەو(پێغەمبەر)ین

هەر کەسێ رەقسش نەبۆ ، پا نەزم و (نەی)
جوانی وەیش و پیری وەیش و مەرگ وەی

نوور وارۆ ئەو مەزارت (شمس روم)
ئیمزا کەر نەی ژەنت بوو تۆمی تۆم

 

(میرزای هەورامی)

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

کۆبانی
 

کۆبانی! دیاره که کوردستانی

نەخشەی دەفتەری بێگانەکانی

ئەمساڵ تۆ بویتە مایەی شانازی

لە جێژنی فرمێسک قۆچی قوربانی

بۆ باجی ئاغه (عین العرب) بوی

ئێسته بۆ ناحەز چوکڵی چاوانی

ژانت وەک زامی (هەڵەبجە)ی برات

هاواری کوردتان کرده جیهانی

قەزای ئەو کچەی تفەنگ له شانەت

لە دەفتەر میلەل بۆ سازمانی

(میرزای هەورامی)

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

بیاره و تاج گذاری

«بیاره» ئەی نگینی سولەیمانی کوردەواری
ئـەی باغچـەی بۆن خۆشـانـی دڵ بێـداری
«بیاره» ئەی هەواری خێڵی خـاڵ خاسان
خەڵوەتخـانەی کەین و بەینـی خوا نـاسان
«بیاره» ئەی کەشتی نووحی ئەهلی تەوحید
کۆگـای خەیـری بـاوەرداران وەعد و وەعـیـــد
«بیاره» ئەی سەفارەتخانەکەی موڵکی بەهەشت
ئـەی دەفتـەری ناونـووسی حەوت و هەشت
«بیاره» ئەی مەڵبـەنـدی یـاهـو گـوویــان
سەفـاخـانەی فەیـزو فـەوزی خودا جویــان
«بیاره» ئــەی مطاری پـەپــوولـــەی جــەم
کەعبەی ئەمەل بۆ سالیکی عورب و عەجەم
«بیـاره» ئــەی (امّ القُرا)ی لــە دوور دیــار
ئەی خەزانــەی لوتـف و کــەرەم پەروەردگــار
«بیاره» ئەی جێگەی نازو جێ شانازی فەقێ و مەلا
ئەی هەوارگەی بەختەوەران له ئەو رۆژەی (قالُوا بَلی)
«بیـاره» ئـەی نـاســـراوی ئەهــلــی شـەرەف
(اَلجبَل)ی «عُمر فاروق» (ذوالفقار)ی «شاهی نجف» 
«بیاره» ئەی جێی متمانەی پیغەمبەری(اَزکیَ النّسَب)
ئەی مەجمەعی ئەهلی فەزڵ و ئەهلی عیلم و ئەهلی ئەدەب
«بیاره» ئەی رەونەق دەری مەدرەسەکەی «حسن بصری»
هەورامانی؛ بەڵام بۆ بەسیرەت؛ سوور و نەسری
«بیاره» ئەی قوتابخانەی «کیمیای سعادت» «غزالی»
ئەی مەسکەنی ئەهلی نەزەر بۆ سیفاتی زولجەلالی
«بیاره» ئەی سۆزی شیعری عاریفانەی مەعنەوی
ماڵە باوانەکەی«بێخود»،«نامی» و «فەنایی» و «مەولەوی»
«بیاره» ئەی کومپانیای جەواهیری گەوهەر ناسان
چوکڵی چاوی ئاژاوەگیر پەردەی دڵی گێل و کاسان
«بیاره» ئەوەی عاقڵ؛ئەوەی ماقووڵ،ئەوەی زانا
بۆ شەهادەی رۆژی ئاخر ئیخلاسی تۆی لە دڵ دانا
رۆحی بێداری حەزرەتیش،هەزاران جار لەم خانەقا
حازر بووه بۆ تەسکینی سۆفیانی فەنا و بەقا
لە چوار پارچەی کوردستانا گوندێک نیە لە بیاره
بەهرەی نەبێ و نەیبردبێ کەم تا فرە بەش و باره
سەد ئافه ­رین حەسسانی کورد «شێخ سلیم» و عیبارەتی
(بیــارة مـن نــور النّـبــی اسـتـنـــارة)
ئەی بیارە تۆ شایستەی کە مەرکەز عیلم و عیرفانی
میوانانی ئیمرۆ نووسران له دەفتەر ئالی عوسمانی
دوژمنی علوو و فەساده هەر کەس مورید بیارەیە
لە پاپۆری (سواد أعظم)ئەهلی بیدعەت ئاوارەیە
«ئاساوه بەرز»ی «بیاره» دانی نـووری «مدینه» بـوو
چاره رەشه ئەو دڵ رەشەی ئەوی نەبوو ئەمی نەبوو
داخ شیرازەی مەلا و مورید بێ تۆ چرا شای بیاره
قسەی تاڵی مونکیران هیچ؛ تەفرەقەشمان سەنگی باره
ساخوایە لە بەر خاتر سەحەرخێزی شەو بێداران 
کـۆری پیـرۆز بپـارێـزی لـە مـاران و نـابـەکــاران
سالمەو تەسلیمی حەققە سەنگی مەحەک لە پوختو خام
عاریفی عیلمی حەقیقی (عبدالسّلام)ه، والسلام

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

من لم یشکر الناس لم یشکر الله
 

 

بە بۆنەو تازیەو ئەدێ خوابیامەرزیمۆ کە ئاشنا و رۆشنای عالێ سەردایمێ و ئاویرو دڵتەنگیشا بە ئاوو وەفاداری کوشناوه وه ئانێ ئامێ و ئانێ نامێ ، بە قاقەز و پەیام و تەلەفوون گوڵوارانیشا کەریمێ جە نەزاو نەمەرگی داوا کەرمێ چننە خاک ئینا سەرو ئادیوە عەمری پەر پیتو ئادیشا بۆ

 

(میرزای هەورامی)و کەسەکێش

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

غەزالی کوردستان


پیرۆز بایی له هۆزی کورد (عبدالکریمی نامی) بوو
با فەقاهەت ،ئوسوولی بوو،موفەسیر بوو،کەلامی بوو

له خزمەتی عیلم و دین و پیر و گەنج و کورد و عەرەب
لە سەد ساڵا ، ئەو ئایێنەی باڵانمای تەمامی بوو

مامۆسای حەڵقەی مەلایان ،پیری ژیری کوردەواری
سەر قافڵەی ئەهلی تەوحید یا خەتیبی تەهامی بوو

بە من مەدح و سوپاسی ئەو چلۆن دەکرێ بە دەس خاڵی
حەقێقەت شێخی ئەجەلل و غەزالی وەخت و جامی بوو

فەحوولی کورد فەراوانەو عەللامەی کورد بێ سامانن
بەڵام نامی لە قەڕنی خۆی ، ئاودێری دڵ عامی بوو

بە ئیخلاس و فیداکاری ،بە دڵسۆزی ، نەزم و پەخشان
مودەرریسی دەرسی ئەسحاب ،ناقیلی نەقلی سامی بوو

هەموو گوفتار و ڕەفتاری عەشقی بەرزی کوردەواری
هەموو واتەی ڕەجمی شەیتان،سەددی کۆگای هەوامی بوو

عوموومی (شیخ الاسلام) و خوسووسی (شیخ الاکراد)ه
جێ شانازی ئیسلام و کورد، بۆ کوردی پاک قەوامی بوو

ڕەخنه لە مامۆستای زانا ، سپڵەگەری و نامۆییە
مەکەن مەنعی بێ ڕیشەیەو دەردی کاری نەفامی بوو

بژی کورد و مەکتەبەی کورد بۆ (امام الحرمین)ی
کەریمی زوهد و دانایی ، چ فەرقی کورد و شامی بوو

 

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

به زودی دو اثر جدید میرزای هورامی
حاصل بیش از 40 سال شعر سرودن و به نظم درآوردن ِ تخیلات و واقعیات و خوشی و ناخوشی ها و رویدادهای اطراف و اکناف  ، اوراق زیادی بود که در گوشه و کنار و کتابخانه ی شخصی میشد آن ها را پیدا کرد!

مجموعه ای از این کاغذها در سال 1362به صورت دیوان شعر در تهران چاپ شد که ظاهرا به مذاق ادب دوستان خوش آمده بود، از این رو ماموستا هیمن و حواری نسب و بابامردوخ روحانی و... با نامه هایی امیدوارکننده  ادامه ی این مسیر را خواستار شده بودند تا شاید بتوان گوشه ایی از میدان وسیع فرهنگ یک ملیت را پر کرد.

امّا جفای روزگار و وظیفه ی سنگین امامت و خطابت و اجرای همه ی روزه ی برنامه های متنوع فرهنگی دینی در صداوسیما مرکز استان این فراغت را سلب کرد و مانع ورود جدی به آن میدان وسیع شد! هر چند خطابت و تدریس و اجرای برنامه های روزانه هم در همین راستا بود ، اما کارهای بیشتری شدنی بود که نشد!

خلاصه چون در آخرین صفحات دیوان (سەوزەی کۆساڵان) به خوانندگان کتاب وعده داده شده بود که این دیوان ادامه دارد...... و خوانندگان و ادب دوستانی این نکته را یادآور شده بودند، ماهم دراین چندسال اخیر تصمیم به جمع آوری بقیه ی اوراق لابلای کتابخانه گرفتیم که مجموعا بیش از 800 صفحه ی (هورامی،سورانی،عربی و فارسی)شد، چون حجم اشعار عربی و فارسی در حدی نبود که مناسب چاپ باشد، کنار گذاشته شد،

اما اشعارهورامی و سورانی هر یک بیش از 300 بودن که در دو بخش جداگانه تایپ شدند و بعد از چندین نوبت ویراستاری نهایتاً هر دو دیوان شعر با نام های (سەوزەی کۆساڵان دو) و (زەردی خەزان) آماده ی چاپ شدند که به امید خدا  امسال چاپ و به بازار ادب دوستان و فرهنگیان عرضه خواهد شد .

در این مسیر چند ساله که در حال جمع آوری و تهیه و تنظیم اوراق و ویراستاری و ... بودیم  دوستان زیادی به زحمت افتادن که لازم است از همین جا از آن ها قدردانی شود!

ماموستا صالح شیخی(مسئول انتشارات شیخی)

ماموستا رفیق رستمی(امام جمعه و جماعت روسالی بارەماوا)

ماموستارئوف محمودی(انتشارات کردستان)

آقای کامل گلباغی(مسئول کانون های فرهنگی استان کردستان)

خانم کلثوم عثمانپور(شاعر و ادیب و نویسنده)

آقای انور روشن (نویسنده و کارگردان)

واقعا این عزیزان دلسوزانه ما را برای انجام این کار یاری نمودند.

 

جزاهم الله خیر الجزاء

 

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

سخن سردبير مجله باران (شماره 4)

 باران که در لطافـــت طبعش خلاف نيســـت                      در باغ لاله روید و در شوره زار خس

ماه مبارك امت اسلام را تبريك مي‌گوييم ، ماهي كه ممدوح خدا و حبيب اوست (ﷺ)

ماه خودآزمايي در ميان نفس و عقل ،‌  ماه زور آزمايي ميان جسم و جان

بار الهي، بخاطر روزه‌داران و شب زنده‌داران و عاكفان كُنج عبادت ،‌دلهاي مـا را تابناك بگردان تا در سايه‌ي آن نور رباني  و الطاف رحماني و بركات رمضاني‌،‌  جفا را به وفا ،‌اختلاف را به اتفاق و فصل را به وصل و سخنراني را به موعظه و خودخواهي را به خدا‌خواهي و حزب‌گرايي را به اسلام جويي و داعي الي الخلق را به داعي الي الله تبديل كنيم .

خداوندگارا مارا تواني عطا فرما كه رقابت و سياست و فضاحت و رذالت را گور كرده و قناعت و صداقت و ديانت و صلاحت را در روضه‌ي دل آبياري كنيم تا رضايت تو را جلب كرده و روح مبارك و بيدار صاحب مقام محمود را خوشنود كنيم.

دوستان باراني‌؛‌

در اين عصر پر التهاب، وظيفه‌ي ما امت اسلامي ايجاد محبّت رسول الله ﷺ در دلهاي حاصلخيز امتش است كه با شنيدن يك جمله‌ي مشكوك نسبت به حضرت سيّدالبشر ﷺ  آن‌چنان در خود متحيّر مي‌شوند و گويند: يارب!! قائل اين كلمه‌ي ناموزون نسبت به ساحت كبريايي پيامبر ﷺ چگونه شناختي از مُبيِّن قرآن دارد؟؟

او را محمّد بن عبدالله مي‌شناسد يا سيّد ولد آدم؟                            او را چند قدمي جلو (سراقه) مي‌بيند يا در ﴿قابَ قَوسَينِ أوْ أدْني﴾؟

حضرتش را در (اُحد) ياد دارد يا در ﴿أيَّدَهُ بِجُنودٍ لَمْ تَرَوْها﴾؟                 ذات پاكش را گرسنه مي پندارد يا در (فُتِحَتْ لي كُنوزُ كسري)؟

در نخلستان مدينه جستجويش مي‌كند  يا در مقام ﴿لي مَعَ اللهِ﴾ ؟        به‌نام تواضعيش (أنَا عبدالله) گويد يا نام رمزي ﴿طه و يس﴾؟               

وجود مباركش همنشين ابولهب و اُميّه گمان مي‌برد يا صدرنشين جبرئيل و ميكائيل؟

گستره‌ي پيامش را جزيره الْعَربْ داند يا ﴿كافه لِلناس﴾؟

معلوماتش ﷺ محسوسات مي‌داند يا داناي عالم اسرار ﴿سياتي﴾ و ﴿سيكون﴾؟

در تنگناي ﴿قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا﴾ قرارش مي‌دهد يا در ميدان وسيع ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ﴾؟

در ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ش بسنده مي‌كند يا در (تُعْرَضُ عَلَیَّ أعْمالُکُمْ ) ؟

گمانش شمع خاموش مادي در روضه‌ي مطهر است يا روح بلند معنوي و جاويدان ﴿سَراجاً وَهّاجا﴾؟ در الزام خصم ﴿انا بشر مثلكم) داند يا در ﴿مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ و (لِواي حَمد)ش؟

اين‌گونه بينش مبلغ ﴿عَبَسَ﴾اش هست‌، نه مشوق ﴿لَعَمْرُكْ﴾

      عرصه‌ي گيتي مجال همت او نيست         روز قيامت نگر مجال محمـــد

در آخر اميدوارم كه در اين ماه پر خير و بركت كه ماه نزول قرآن است،‌بتوانيم نهايت استفاده را ببريم.

آمين يا رب العالمين

ميرزاي هه‌ورامي


برچسب‌ها: سخن سردبير مجله باران, شماره 4

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

سادات سعادات !

ماموسا میرزایی

ماموستاسیدامید-ماموستامیرزایی-ماموستاسیدصلاح الدین

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

جمعی از فرهنگیان شهرستان سروآباد

حمد و ثنای فراوان شایسته آن بی همتای مهربان و درود بر رحمت عالمیان و صفوت آدمیان(ص).

جناب آقای ( محمدامین میرزای هورامی)با سلامی از وفا و تحیتی با صفا به حضور شما سرور انور  که از پرتو هنرتان ؛قدربین و صدرشین گشته اید ،و با ایجاز و اعجاز کلام  مایه ی بهجت و مسرت دلهای انام شده اید .

به راستی که هنر چشمه ی زاینده است و دولت یابنده.گیرنده های عطش خود را در مسیر امواج محبتتان تنظیم می کنیم تا از صوت و صورتتان ،شعله ی تعلم مشتعل گردد.

در یک رؤیت رؤیایی ،آنچه دیده را می رباید چشم انداز چشمگیر خدمت بی چشمداشت شماست،بشارت باد شما را که همچنان آشنای دیده و موسیقای برگزیده اید.

آنکه تشنه ی خدمت و شیفته ی حکمت است شمایید و آنکه مجالسه با شما را عبادت و مکالمه با شما را غنیمت می شمارد ماییم.

صدای شما انیس لحظه ها و جلیس جلسه های ماست.

شراره ی شعر و شعورتان گرمی بخش اوقات سرد زمستانیمان شد.

از راحت و استراحت خود گذشتید روح و روان ما را رَوح و ریحان کشتید.

روزها و شبهایی چند گذشت اما نگشت از یاد ما غافل ،آنچه را که بر ما خوانده اید.

قرابت روح شنونده با نفس مسیحایی گوینده گره خورده است که نشان از سپیده ی سپید امید دارد.

و به زودی نواهای داودی سیلی از خیل دل دادگان را جذب خواهد نمود.

مردم از نُزهت خاطر برنامه هایتان خاطره ها دارند.

پیران جوانیشان را در کنار شما بوده اند.

از زبانتان درس ها شنیدند و اندرزها دیدند.

درغم و شادی مردم سوغات صدایتان تسلیت و تهنیت لحظه ها می شد.

در کنارشان بودید و برای خاطر حزین آنان سروده ها سرودید و نثر ها نثار کردید.

سروده های آهنگین با صدای دلنشین  و سخنان ناب و شیرین برای روزهای حزین با لحظه های شادی آفرین ، همه ی آن، بر جریده ی قلب ما ثبت است.

نهایتا همه یکصدا قدردانیم و به نیابت از تمامی شنوندگان بر خود واجب دانستیم که این متن را به محضرتان تقدیم داریم.

امید است که مرضی پیشگاهتان افتد و سعادت دارین نصیبتان گردد.


برچسب‌ها: جمعی از فرهنگیان شهرستان سروآباد

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]

شبکه دیجتال (نسیم) افتتاح شد.

 طی مراسمی با حضور پرشور بیش از ۱۰ هزار نفری مردم مریوان شبکه دیجیتال «نسیم» افتتاح رسمی شد.

این درحالیست که برای اولین بار یک کانال رسمی از استانی غیر از تهران افتتاح می شود.

 آقای ضرغامی در مراسم افتتاح شبکه نسیم که با حضور شمار زیادی از مردم مریوان انجام شد گفت: شبکه «نسیم» نخستین شبکه سراسری و ملی است که در یک استان افتتاح می شود آن هم استان مردم دلاور، شهیدپرور و فرهنگ دوست کردستان و چه جایی بهتر از مریوان بزرگ.

در این مراسم ازلقمان احمدی <هنرمند و کاتب قرآن>، عباس کمندی <محقق نویسنده و پژوهشگر>، حامد قادرزاده <محقق>، سالم صلواتی <هنرمند و فیلم ساز>، کیوان مجیدی <هنرمند و فیلم ساز>،  میرزای هورامی <نویسنده و محقق> و عمر صالحی <نویسنده، مترجم و شاعر> تجلیل شد.

زریبار - افتتاح شبکه نسیم - تجلیل از میرزای هورامی

 

[ ] [ ] [ 119 ]

[ ]